สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
Office Of Information Technology

 

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

แจ้งการใช้งานโปรแกรมจัดเก็บสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์ (Scan Master Version ๒.๐) [ที่ ศย 013/ ว 796]
image

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศได้พัฒนาโปรแกรมจัดเก็บสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์ (Scan Master Version ๒.๐) เพื่อให้หน่วยงานสามารถจัดเก็บเอกสารในสำนวนความในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำสารบบความ สารบบคำพิพากษาและการรวบรวมเก็บรักษาเอกสารในสำนวนความรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยหน่วยงานสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมและคู่มือการใช้งานได้ที่เว็บไซต์ http://app.coj.intra/ecase/

ดาวน์โหลดเอกสารและโปรแกรมเพื่อใช้งาน คลิกที่นี่


image เอกสารแนบ