สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
Office Of Information Technology

 

image

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

การจัดซื้อสิทธิในการใช้งานระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพบนระบบเครือข่ายคลาวด์สำหรับรองรับการพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet, Cisco Webex และ Zoom Meeting)

image เอกสารแนบ