สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
Office Of Information Technology

 

image

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

แจ้งการใช้งานโปรแกรมรายงานสถิติด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) และคดีที่เกี่ยวข้อง (ว 969)

image เอกสารแนบ