สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
Office Of Information Technology

 

image

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

แจ้งกำหนดแผนการบำรุงรักษา (Preventive Maintenance : PM) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ของระบบการจัดทำสารบบและสำนวนความอิเล็กทรอนิกส์ (E-CMS) ครั้งที่ 3

image เอกสารแนบ