สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
Office Of Information Technology

 

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

การขยายระยะเวลาในการเข้าใช้งานฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรผ่านระบบ IKNO
image